CONCURS

 

REGULAMENT CONCURS

“BALERINA"

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul Concursului ”BALERINA” (denumit in continuare„Concursul”) este Pro Video cu sediul in Str Amiral Ioan Murgescu nr 4, sector 2, Bucuresti.

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit in continuare („Regulament”) care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala.

 Concursul va fi operat prin intermediul S.C. PROVIDEO S.R.L cu sediul social in Bucuresti, Str Antim Ivireanu, nr 146, com Gruiu, Sat Silistea Snagovului,  cod unic de inregistrare RO11277792, inregistrata la registrul comertului cu nr. J23/247/2002. (In continuare „Provideo”).

Pe perioada Concursului, Provideo va desfasura urmatoarele servicii:

1. va alege castigatoarii cu ajutorul programului random.rog.

2. va contacta castigatoarii pentru validarea si colectarea datelor in vederea acordarii premiilor;

3. va preda premiile castigatorilor dupa validarea si identificarea acesteia in conditiile stabilite prin Regulament;

 4. la data acordarii premiilor va legitima castigatoarii si va intocmi un proces verbal de predare-primire a premiilor, Organizatorul fiind absolvit de orice raspundere ulterioara legata de premiul acordat castigatorului.

 

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI

Concursul se va desfasura in perioada 31 iulie- 18 septembrie 2017 pe site-ul companiei Provideo, www.provideo.ro/concurs-12.html

Concursul este organizat si se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei.

 

SECTIUNEA 3. DREPTURI SI CONDITIILE DE PARTICIPARE

 Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, rezidente in Romania, care respecta conditiile prezentului regulament si care urmeaza indicatiile prezente in acest Regulament pentru a-si valida participarea. Nu pot participa angajati ai Organizatorului, ai agentiei de publicitate si ai celorlalte companii implicate in aceasta actiune, precum si rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare apartine in exclusivitate al participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale.

 Pentru a putea participa la Concurs, participantii trebuie:

·         sa cumpere un DVD BALERINA 2017

·         sa pastreze bonul fiscal necesar validarii premiului

·         sa trimita numarul si data bonului fiscal pe adresa de email contact[at]provideo[.]ro

SECTIUNEA 4. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de catre participanti la inscrierea in concurs exclusiv in scopul anuntarii si identificarii castigatorului.

Participantul este unic responsabil pentru orice consecinta directa sau indirecta care poate aparea ca urmare a participarii la acest concurs.

La cererea scrisa a participantului, datata si semnata, organizatorul se obliga:

-          sa confirme in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, daca prelucreaza sau nu datele personale ale solicitantului;

-          sa rectifice, sa actualizeze, sa blocheze, sa stearga sau sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma cu dispozitiile legale;

-          sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Utilizatorii vor afla de concurs de pe pagina Provideo.ro, de pe Facebook, de pe site-urile partenere si din magazinele de specialitate care comercializeaza DVD-urile Balerina.

“Cumpara Balerina, inscrie-te in concurs si poti castiga unul dintre cele peste 100 de premii!

•         cumpara un DVD BALERINA-2017

•         pastreaza bonul fiscal necesar validarii premiului

•         trimite numarul si data bonului fiscal pe adresa de email contact[at]provideo[.]ro

 

SECTIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

•Premiul 1- Un Weekend la Hotel Carmen**** Predeal (1 apartament pentru maxim doi adulti si doi copii  cu mic dejun si acces la SPA, in perioada 22-24 septembrie 2017)

• Premiul 2- 5 Abonamente la scoala de dans Dance Planet – abonamente de o luna, la alegere din cursurile scolii de dans Dance Planet- se planifica in functie de disponibilitatea scolii, pana la sfarsitul anului 2017.

• 100 premii instant- 100 de dvd-uri oferite de ProVideo. Flyerele castigatoare se gasesc in interiorul DVD-ului Balerina. Premiile se ridica de la sediul organizatorului.

Premiul nu este transmisibil.  Premiul nu se acorda in bani.

SECÅ¢IUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

Castigatorii vor fi desemnati cu ajutorul site-ului random,org dintre toti participantii care indeplineasc conditiile Regulamentului si vor fi anuntati pe pagina de Facebook Provideo in data de 19 septembrie 2017.

SECTIUNEA 8. NOTIFICAREA ÅžI PREDAREA PREMIILOR

Castigatorii vor fi contactatati telefonic sau prin email pentru verificarea intrunirii conditiilor de inscriere la concurs. In cazul in care castigatoarii nu doresc sa primeasca premiul sau a furnizat date de contact eronate/ incomplete, premiul se va acorda urmatorilor participant.

Organizatorul nu este responsabil pentru intarzierea anuntarii castigatorilor din motive care nu tin de el.

Castigatorii vor prezenta buletinul sau cartea de identitate.

SECTIUNEA 9. DREPTURI DE AUTOR

Participantul este unic responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a postarii unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe facebook.com.

SECTIUNEA 10. INCETAREA CONCURSULUI

Prezentul Concurs va inceta de drept la data de 18 septembrie 20175, ora 24.00 si poate inceta inainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forta majora - de natura a face imposibila derularea.

SECTIUNEA 11. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul Concursului este disponibil in mod gratuit pe site-ul www.provideo.ro. Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament.

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat de castigatori pentru veniturile obtinute de catre acestia, in conformitate cu Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor..

SECTIUNEA 13. LITIGII

In cazul unor litigii aparute intre Provideo si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente.

SECTIUNEA 13. DETALII

 

Pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati la numarul de telefon 0318 256 024 sau pe adresa de email contact[at]provideo[.]ro